top of page

TAALTRAININGEN

Acht verzorgt taalcursussen voor zowel particulieren als voor bedrijven. De trainingen worden gegeven in groepsverband of individueel. De lessen kunnen worden gericht op verschillende uiteenlopende doelgroepen zoals o.a:

 

 • mensen, die Nederlands vanuit een andere taal moeten leren

 • mensen die al langere tijd in Nederland zijn, maar op grond van culturele verschillen of persoonlijke omstandigheden er baat bij hebben hun Nederlands te verbeteren.

 

De opleidingsdoelstellingen kunnen van uiteenlopende aard zijn:

 

 • trainen op taalvaardigheid (spreken, lezen, schrijven en luisteren)

 • vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt

 • vergroten van de sociale redzaamheid

 • verwerven van specifieke vaktaal binnen een branche.

BEDRIJFSCURSUSSEN

Het Centrum verzorgt Nederlands voor anderstaligen en kan desgewenst maatwerk aanleveren. In overleg met de opdrachtgever wordt op basis van de beoogde doelstelling de inhoud van de cursus samengesteld.

 

 • Wat is het doel van de cursus; moeten de deelnemers perfect leren schrijven of gaat het vooral om de spreekvaardigheid?

 • Is de cursus bedoeld voor beginners of gevorderden?

 • Hoeveel tijd hebben de deelnemers om huiswerk te maken?

 • Individuele lessen of groepslessen?

 • In de lesruimte van Acht of een door de opdrachtgever beschikbaar te stellen ruimte?

 • Intensief gedurende een korte periode of verspreid over een langere periode?

Het Centrum verzorgt Nederlands voor anderstaligen en kan desgewenst maatwerk aanleveren. In overleg met de opdrachtgever wordt op basis van de beoogde doelstelling de inhoud van de cursus samengesteld.

 

 • Wat is het doel van de cursus; moeten de deelnemers perfect leren schrijven of gaat het vooral om de spreekvaardigheid?

 • Is de cursus bedoeld voor beginners of gevorderden?

 • Hoeveel tijd hebben de deelnemers om huiswerk te maken?

 • Individuele lessen of groepslessen?

 • In de lesruimte van Acht of een door de opdrachtgever beschikbaar te stellen ruimte?

 • Intensief gedurende een korte periode of verspreid over een langere periode?

BEDRIJFSCURSUSSEN

bottom of page